+45 26 28 67 88 info@radon.email
img_0723
img_0723img_0721img_0722img_0723

Boken måling – 60 dagers

425,00 NOK - 450,00 NOK

Radonmåleboks med sporfilm

Radonmåleboks med sporfilm er den beste og sikreste metoden for å måle radon presist. Sates Strålevern anbefaler at målingene utføres i alle oppholdsrom i første etasje med kontakt til grunnen.
Nedenfor kan du se opplysninger om produktbeskrivelse, slik at du kan velge korrekt antall radonmålere og måleperiode.

Alle prisene er inkl.mva og levering (innenfor 5 hverdager).

Volumrabatt:

2 stk. kr. 450,00 pr. stk. inkl. alt
3 stk. kr. 450,00 pr. stk. inkl. alt
4 stk. kr. 430,00 pr. stk. inkl. alt
5 stk. kr. 430,00 pr. stk. inkl. alt
6 stk. Kr. 430,00 pr. stk. inkl. alt
7 stk. Kr. 430,00 pr. stk. inkl. alt
8 stk +. Kr. 425,00 pr. stk. inkl. alt

Prisen inkluderer:

  • Bestilt sporfilm
  • Registreringsskjema
  • Returkonvolutt for innsending av sporfilm
  • Analyse i laboratorium
  • Målerapport sendt direkte til deg

Produktbeskrivelse

Hvordan måler du deg?

Det er veldig enkelt – du får med bokser en beskrivelse av hvordan boksen skal plasseres i ditt hjem. Når målingen er ferdig vil det bli sendt frakerede adressert konvolutt til laboratoriet og du får resultatene i posten fra laboratoriet.

Hva måling må være innenfor?

Ifølge Stålvern må måling være årlig gjennomsnitt under 100 Bq / m3. De anbefaler det som en min. lage 2 målinger i stuen. Det er viktig å beregne et årlig gjennomsnitt.

Stålvern anslår at om lag 65 000 eneboliger har radonnivåer over 200 Bq / m3. Her anbefaler bygge myndigheter klart at tiltak for å redusere de høye tallene.

Hvor mange radon meter må du bestille?

I utgangspunktet må du bestille minst 2 stykker for å bedre vurdere det årlige gjennomsnittet i ditt hjem. I tillegg er det viktig å måle den plassen du bor veldig – typisk stue, soverom mulig. kontor. Hvis det er en kjeller bør du også måle her.

Målingene må definitivt være gjennomført i løpet av fyringssesongen når temperaturforskjellene er størst mellom ute – og innendørs, og for å få de beste resultatene, er målinger gjort på over 2-3 måneder.

Måleperioden

Her kan du velge blant 60 dager (anbefales) og 7- 14 dager måle

60 dagers måling

Alle de skandinaviske myndighetene anbefaler minst 60 dager for måling og med min. to radonmålere og i løpet av fyringssesongen. De gjør dette fordi det gir den mest nøyaktige bilde av om forekommer radon i hjemmet.

7-14 dager måling

Et slikt tiltak er bare veiledende, men kan gi ledetråder for å oppstå for høye konsentrasjoner av radon i inneluft.