+45 26 28 67 88 info@radon.email

Boken måling – 60 dager

275,00 NOK inkl. MVA

Radonmåleboks med sporfilm

Radonmåleboks med sporfilm er den beste og sikreste metoden for å måle radon presist. Statens Strålevern anbefaler, at målingene utføres i alle oppholdsrom i første etasje med kontakt til grunnen.
Nedenfor kan du se opplysninger om produktbeskrivelse, slik at du kan velge korrekt antall radonmålere og måleperiode.

60 dagers radonmåleren er godkjent av Swedac og følger deres retningslinjer.

Alle prisene er inkl.mva og levering (innenfor 5 hverdager).

Volumrabatt:

2 stk. kr. 275,00 pr. stk.inkl. alt
3 stk. kr. 245,00 pr. stk. inkl. alt
4 stk. kr. 231,00 pr stk. inkl. alt
+5 stk. kr. 187,50 pr. stk. inkl. alt

Prisen inkluderer:

  • Bestilt sporfilm
  • Registreringsskjema
  • Returkonvolutt for innsending av sporfilm
  • Analyse i laboratorium
  • Målerapport sendt direkte til deg

Beskrivelse

Hvordan måler du deg?

Det er veldig enkelt – du får med bokser en beskrivelse av hvordan boksen skal plasseres i ditt hjem. Når målingen er ferdig vil det bli sendt frakerede adressert konvolutt til laboratoriet og du får resultatene i posten fra laboratoriet.

Hva måling må være innenfor?

Ifølge Stålvern må måling være årlig gjennomsnitt under 100 Bq / m3. De anbefaler det som en min. lage 2 målinger i stuen. Det er viktig å beregne et årlig gjennomsnitt.

Stålvern anslår at om lag 65 000 eneboliger har radonnivåer over 200 Bq / m3. Her anbefaler bygge myndigheter klart at tiltak for å redusere de høye tallene.

Hvor mange radon meter må du bestille?

I utgangspunktet må du bestille minst 2 stykker for å bedre vurdere det årlige gjennomsnittet i ditt hjem. I tillegg er det viktig å måle den plassen du bor veldig – typisk stue, soverom mulig. kontor. Hvis det er en kjeller bør du også måle her.

Målingene må definitivt være gjennomført i løpet av fyringssesongen når temperaturforskjellene er størst mellom ute – og innendørs, og for å få de beste resultatene, er målinger gjort på over 2-3 måneder.

Måleperioden

Her kan du velge blant 60 dager (anbefales) og 7- 14 dager måle

60 dagers måling

Alle de skandinaviske myndighetene anbefaler minst 60 dager for måling og med min. to radonmålere og i løpet av fyringssesongen. De gjør dette fordi det gir den mest nøyaktige bilde av om forekommer radon i hjemmet.

7-14 dager måling

Et slikt tiltak er bare veiledende, men kan gi ledetråder for å oppstå for høye konsentrasjoner av radon i inneluft.