+45 26 28 67 88 info@radon.email

Helserisiko

Halvdelen av den strålingen nordmenn utsettes for, kommer fra radon. Når radon siver opp fra grunnen kan den trenge inn i hjemmet gjennom utettheter i fundamentet eller konstruksjonsfeil. Gassen vil da utsette beboerne for skadelig stråling. Den gjennomsnittlige nordman tilbringer 14 timer i døgnet i hjemmet og dermed er det der at vi utsettes for størstedelen av radonstrålingen. Radonstråling kan ikke trenge gjennom huden, ved ved innånding setter radonatomene seg fast i lungene og utsetter dermed lungene for stråling.

Den konkrete helserisikoen avhenger av gassens tetthet. I Norge er anbefalt grenseverdien for en husstand satt til 100 Bq/m3. Det er derfor et stort antall hus som bør utbedres.

Hvert år dør 300 nordmenn som et resultat av radonstråling. Disse dødsfallene skyldes primært lungekreft som et resultat av radon, man har pustet inn. Stålevernet anslår at 9% av alle lungekrefttilfeller skyldes radonstråling og er dermed den primære årsaken til lungekreft, etter røyking. Dessuten har barn som vokser opp i hjem med for høy radonkonsentrasjon en økt risiko for å utvikle lymfekreft og leukemi.