+45 26 28 67 88 info@radon.email

Sopp-test

445,00 NOK inkl. MVA

Mengderabatt

1 stk. kr. 445,00
2 stk. kr. 266,00
3 stk. kr. 206,00
4 stk. kr. 177,00
5 stk. + kr. 150,00

inkl. forsendelse og mva.

Beskrivelse

Soppangrep

Muggsopp forekommer naturlig både innendørs og utendørs. De kommer i fuktig miljø og formerer seg ved å spre sporer i luften.

Det er alvorlig å ha sopp i ens omgivelser

Problemet med soppforekomst i hjemmet, er at det kan gi utslett, kløe, tilstoppet nese, påvirke konsentrasjonen og hukommelsen. Sopp kan også forårsake mer diffuse symptomer som hodepine eller trøtthet, og til og med gi større risiko for infeksjonssykdommer. Du skal særlig passe på, hvis du allerede har astma, høysnue eller allergi. Sopp sender ut millioner på millioner med sporer i luften, særlig på ettersommeren og høsten er konsentrasjonen høy. De setter seg innendørs, hvis de kan finne et fuktig miljø. Det som gjør det så alvorlig innendørs, er at konsentrasjonen av sopp blir så enorm og medfører ofte meget alvorlige plager for beboerne i boligen.

Cirka 50-100 arter av sopp angriper boligen.

Muggsoppen angriper

Soppangrepet opptrer i mange farger og kan typisk ses som grønne, brune, sorte eller hvite flekker eller i klatter som ofte har en lodden overflate.

Den store mengden sporer er en av årsakene til allergiske reaksjoner, men ikke kun det. Forskning har vist at soppen utseender mikropartikler som er mye mindre enn sporene, i størrelser fra 0,1 tusendel og nedover. De frigis i store mengder, som er hundre ganger større enn sporene.

Gress og sopp

Gress og sopp har det til felles at de skal ha de samme vekstbetingelsene for å gro. Et medie for vekst er tilstrekkelig fukt. Soppen kan vokse overalt i boligene våre, bare det er fuktig. Det betyr at det kan være vanskelig å identifisere muggsopp, særlig hvis den skjuler seg under tapetet, gulvene eller andre steder hvor man umiddelbart ikke kan se den.

Hva skal det gjøres med et soppangrep?

Uansett omfanget av angrepet, skal du reagere straks hvis det er personer i husstanden som får en kraftig allergisk reaksjon.

Du bør også gjøre noe hvis du registrerer

 Områder på mer enn 1 kvadratmeter.

Som sagt, skal årsaken til soppangrepet identifiseres. Sopp vokser best i et relativt fuktig klima, på over 70% luftfuktighet. Så en soppundersøkelse inneholder som utgangspunkt dette:

1. Fuktmåling av boligen.
2. Gjennomgang av bygningen
3. Ta prøver av soppen
4. En rapport om hvordan man kommer soppen til livs.

Det er også mulig å leie en profesjonell fuktmåler fra Gann. Apparatet er enkelt å benytte og det koster kun DKK. 290,- inkl. mva for utleie i 24 timer.

ProClean-testen er en svært enkel og rask test, hvor du hurtig kan konstatere om det er proteiner og andre mikroorganismer til stede på en overflate, og dermed sopp. På 5 minutter har du resultatet om det er sopp eller ikke.

ProClean-testen blir anvendt av mange muggsoppeksperter, særlig som kontrollprøve når et område er renset for mugg.

ProClean muggsopptesten er den raskeste sopptesten på markedet.

1.Med en vattpinne berører du det området som du ønsker å undersøke. Efter å ha sveipet over området med vattpinnen, setter du vattpinnen tilbake i hylsteret.

2. Knekk så toppen på plasthylsteret og trykk. Vesken renner nå ned til vattpinnen.

3. Rist beholderen og etter ca. 2 minutter har du et resultat. Desto raskere fargen skifter, jo større sannsynlighet er det for muggsopp. ProClean-testen kan ikke benyttes på ujevne eller svært støvete området og er en veiledende test.

Grønn: Godkjent – ingen bemerkninger

Grå: Tvilsom – mindre mengder protein – mugg tilstede

Lys lilla: Kritisk uakseptabel mengde protein – mugg

Mørk lilla: Uakseptabel mengde protein – mugg

Se også instruksjonsfilm her

Det følger med en enkel bruksanvisning på dansk, om hvordan du anvender ProClean-testen.

hvis du ønsker å bestille mer enn 5 sopptester, kan du skrive til oss for å få et godt tilbud.

Bestill en muggsopptest øverst.

Hvis ProClean-testen viser at det er muggsopp, og det er vanskelig å rense området, anbefaler vi at du benytter en mer avansert muggsopptest, som kan måle soppforekomstene mer nøyaktig. Kontakt oss på mobil 0045 26286788 for å høre om mulighetene.

Settle Plate muggtest

 Har du mistanke om skjulte muggkolonier, kan en enkel petriskål-test avsløre om det er muggsopp i boligen din. Petri-testen heter en Settle Plate-muggtest og kan benyttes til områder på omkring 40 m2. Er området større, skal det selvfølgelig anvendes flere Settle Plate-tester. Testen meget enkel. Du mottar en petri skål med en kort, informativ bruksanvisning. Testen skal stå ute en time, uten lokk på. Så settes lokket på, og i løpet av fire dager kan du telle antallet av soppkolonier. 0-3 kolonier betyr at det ikke er noen forekomst av muggsopp. 4-6 kolonier, så er det med stor sannsynlighet ikke muggsopp, men igjen bør du overveie om du bør foreta ytterligere undersøkelser for å være helt sikker. Mer enn 7 kolonier så har med stor sannsynlighet et angrep av muggsopp, og bør kontakte oss for ytterligere undersøkelser.

1 stk. Settle Plate Muggsopp-lufttest Kr. 549,- inkl. mva og forsendelse.

2 stk. Settle Plate Muggsopp-lufttester Kr. 960- inkl. mva og forsendelse.

3 stk. Settle Plate Muggsopp-lufttester Kr. 1320,- inkl. mva og forsendelse.

4 stk. Settle Plate Muggsopp-lufttester Kr. 1600- inkl. mva og forsendelse.

5 stk. Settle Plate Muggsopp-lufttester Kr. 1950- inkl. mva og forsendelse.

Testen bør anvendes innenfor 5 dager etter at den mottas.

Vi har også mer avanserte muggsopptester, som ved hjelp av en støvprøve gir et enda mer presist bilde av angrepets omfang og sopptype. En slik test koster kr.  1125,00,- inkl. mva og forsendelse. Du kan kontakte oss på mobil: 0045 26286788.

Slik minimeres risikoen for muggsopp i eldre hus

Muggsopp i eldre hus kan blant annet skyldes konstruksjonsfeil og dårlig utlufting. En av de store synderne er innvendig isolering, som ikke er utført etter anvisningene.

Fukt kan skyldes forskjellige ting. Her er noen av de mest vanlige årsakene:

I forbindelse med ombygging eller påbygging.

Sprekte eller utette vann- eller radiatorrør.

Utette avløps- og nedløpsrør og takrenner som flommer over.

Slukking av branner.

Fuktighet fra jorden.

Dårlig eller ingen ventilasjon av tak og lettere yttervegger.

Kuldebroer.

Dårlig utlufting.

Innvendig etterisolering.

Hva kan du gjøre for å minimere risikoen for muggsopp i eldre hus?

Minimer fukten i forbindelse med ombygging eller påbygging

Når du bygger om eller på, risikerer du at luften inne i huset blir svært fuktig. Det skyldes at det ofte blir brukt materialer som inneholder vann, for eksempel gassbetong, lecablokker, betong, puss, lim og sparkelmasse. Disse materialene avgir fuktighet i en periode etter at de er bygget inn i huset. Derfor skal det luftes ut ekstra godt, og det skal være varme på i boligen, så fukten forsvinner.

 Sjekk huset for utette vann- og radiatorrør

Hold øye med om vann- og radiatorrørene Er vannforbruket plutselig større enn normalt, gjelder det å raskt finne ut av hvor det er en lekkasje. Rørene i radiatorsystemet vil over tid miste vann ved fordamping. Hvis anlegget trenger oftere påfylling av ekstra vann, kan det også være tegn på en utetthet. Jo raskere lekkasjen finnes, jo mindre blir skaden. Sørg for å få fjernet vannet og sett opp avfuktere.

Sjekk huset for utette avløps- og nedløpsrør og takrenner som flommer over

Utette avløps-, nedløpsrør eller en tilstoppet takrenne som flommer over, kan på bare noen få uker være årsaken til muggsopp, hvis vannet fra utettheten kommer inn i huset. Sørg for å få rettet feilen med det samme og få vekk vannet.

Avfukt huset etter slukking av brann

Hvis en brann i huset har blitt slukket med vann, skal vannet fjernes med det samme, og det skal settes opp avfuktere.

Reduser mengden av fukt fra jorden

Konstruksjoner som er i direkte kontakt med jorden, kan suge opp fuktighet fra jorden. Det kan for eksempel være husets sokkel, ytter- og innervegger som ikke står på et fuktstoppende lag av for eksempel takpapp, eller et kjellergulv som ikke er lagt oppå et kapillærbrytende lag (et lag stein eller lecakuler, som sørger for at fuktighet fra jorden under huset ikke kan trenge opp i gulvet). I alle tilfeller skal kontakten mellom den fuktige jorden og konstruksjonen brytes, så det ikke trenger fukt opp i husets konstruksjoner.

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av tak og lette yttervegger

Korrekt ventilasjon av for eksempel takkonstruksjoner og lette yttervegger er meget viktig.