+45 26 28 67 88 info@radon.email

Mögelangrepp

142,00 SEK inkl. moms

Volymrabatt:

1 stk. pris kr. 142,00 pr. stk.
2 stk. kr. 107,00 pr. stk.
3 stk. kr. 98,00
4 stk. Kr. 94,00
5  stk.+: kr.87,00 pr stk.

Beskrivning

angreb af skimmelsvamp

Mögelangrepp

 

Mögel är en svamp som förekommer naturligt både inomhus och utomhus. De förekommer i fuktig miljö och förökar sig genom att sprida sporer i luften.

Förekomst av mögel i ens omgivning är allvarligt

Det som gör mögel så dåligt är att det kan orsaka hudutslag, klåda, nästäppa samt påverka din koncentration och minne. Mögel kan också orsaka flera diffusa symptom såsom huvudvärk eller trötthet såväl som större risk för infektionssjukdomar. Du bör vara särskilt försiktig om du redan har astma, hösnuva eller allergier. Mögel skickar miljontals sporer i luften och halten är särskilt hög i slutet av sommaren och hösten. De sätter sin inomhus om de hittar en fuktig miljö. Det som gör det extra allvarligt inomhus är att halten av mögel blir så enorm och ofta leder till mycket allvarliga besvär för de som bor i bostaden.

Cirka 50-100 mögelarter angriper bostaden.

När möglet angriper

Mögelangrepp kan ha många färger och ses ofta som gröna, bruna, svarta eller vita fläckar som ofta har en luddig yta.

Den stora mängden sporer är en av orsakerna till allergiska reaktioner men inte den enda. Forskning har visat att mögel avger mikropartiklar som är mycket mindre än sporerna i storlek från 0,1 promille och neråt. De friges i stora mängder som är hundra gånger större än sporerna.

Gräs och mögel

Gräs och mögel har gemensamt att de måste ha samma växtförhållanden för att växa. Ett växtmedium samt tillräckligt med fukt. Mögel kan växa överallt i våra bostäder, så länge där finns fukt. Det innebär att det kan vara svårt att identifiera mögel, särskilt om den gömmer sig under tapeten, golven eller andra ställen där man inte omedelbart kan se den.

Vad bör göras om du har fått mögel?

Oavsett omfattningen angreppet bör du reagera omedelbart om personer i hushållet för en allvarlig allergisk reaktion.

Du bör också göra något om du registrerar områden på mer än 1 kvadratmeter.

Som sagt bör orsaken till mögelangreppet identifieras. Mögel växer bäst i ett relativt fuktigt klimat med över 70 % luftfuktighet. Så en mögelundersökning bör normalt innehålla:

1. Fuktmätning av bostaden
2. Genomgång av byggnad
3. Tagning av mögelprover
4. En rapport om hur man hanterar mögel

Det är också möjligt att hyra en professionell fuktmätare från Gann. Apparaten är enkel att använda och kostar endast 350:- inkl. moms för 24 timmars uthyrning.

ProClean-testet är ett mycket enkelt och snabbt test där du snabbt kan konstatera om proteiner eller andra mikroorganismer inklusive mögel finns på en viss yta.  På 5 minuter får du ett resultat på om det är mögel.

ProClean-testet används av många mögelexperter – särskilt som kontrollprov när ett område har behandlats för mögel.

ProClean mögeltest är det snabbaste mögeltestet på marknaden.

1. Rör snabbt vid området du vill undersöka med en bomullstuss. Efter att du dragit bomullspinnen över området sätter du tillbaka pinnen du sätter pinnen tillbaka i hölstret.

2. Knäck av toppen av plasthölstret och tryck. Vätskan strömmar nu ner till bomullspinnen.

3. Skaka behållaren, så har du ett resultat efter 2 minuter. Ju snabbare färgen ändras, desto större är sannolikheten för mögelpåväxt. ProClean-testet kan inte användas på luddiga områden eller mycket dammiga områden och är ett vägledande test.

Grön: Godkänd – inga anmärkning

Grå: Tvivelaktigt – mindre mängder protein – mögel närvarande

Ljuslila: Kritiskt oacceptabel mängd protein – mögel

Mörklila: Oacceptabel mängd protein – mögel

Se även instruktionsfilm här

En enkel bruksanvisning på svenska medföljer som förklarar hur du använder ProClean-testet.

Priser och beställningslänk:

1 st 142 kr inkl. moms och frakt

2 st 214 kr inkl. moms och frakt

3 st 294 kr inkl. moms och frakt

4 st 376 kr inkl. moms och frakt

5 st 435 kr inkl. moms och frakt

Om du vill beställa mer än fem mögeltest kan du skriva till oss för ett bra erbjudande.

Beställ ett mögeltest längst upp.

Om ProClean-testet visar att mögel finns och det är svårt att rengöra området rekommenderar vi ett mer avancerat mögeltest som mer precist kan mäta mögelpåväxten. Kontakta oss på kontaktformulär att höra om dina alternativ.

Settle Plate mögeltest

Misstänker du gömda mögelkolonier kan ett enkelt petriskålprov avslöja om du har mögel i din bostad.  Petri-testet hetter Settle Plate mögeltest och kan användas på områden på ca 40 m2. Är området större än detta bör flera Settle Plate-tester användas. Testet är mycket enkelt att använda. Du mottar en petriskål med kort informativ manual. Testet ska stå utomhus i en timme – utan lock. Därefter sätts locket på och inom fyra dagar kan du räkna antalet svampkolonier. 0-3 kolonier betyder ingen förekomst av mögel. 4-6 mögelkolonier innebär att det sannolikt inte finns mögel – men återigen bör du överväga om du inte behöver göra ytterligare undersökningar för att vara helt säker. Mer än 7 mögelkolonier betyder att du med stor sannolikhet har fått mögel och bör kontakta oss för ytterligare undersökningar.

1 st Settle Plate mögellufttest 318 kr inkl. moms och frakt.

2 st Settle Plate mögellufttest 560 kr inkl. moms och frakt.

3 st Settle Plate mögellufttest 780 kr inkl. moms och frakt.

4 st Settle Plate mögellufttest 960 kr inkl. moms och frakt.

Vid flera tester kostar det 235 kr extra per test.

Testet bör användas inom 5 dagar efter mottagandet.

Vi har även ett mer avancerat mögellufttest som med hjälp av dammprov ger ett ännu mer precist resultat av angreppets omfång och mögelsort. Ett sådant test kostar 945 kr inkl. moms och frakt. Du kan kontakta oss på kontaktformulär.

Mögel

Mögel trivs i hög luftfuktighet och växer på de flesta organiska material. Det finns många olika typer av mögel, och det kan därför variera var de trivs bäst. Möglet förstör inte ditt hem, men är skadligt för din hälsa. Du kan dock göra mycket själv för att svampen inte ska angripa. Läs med här och se hur du kan förebygga mögel i både äldre och helt nya hem.

Så undviker du mögel i ditt hem

Mögel växer när det finns fukt i bostaden. Vädra därför ditt hem väl, sätt på köksfläkten när du lagar mat, stäng badrumsdörren och undvik att torka kläder inomhus.

Var kommer mögel ifrån?

Mögelsporer finns överallt i naturen. De är en del av naturens kretslopp, där de lever på ytan av trä och andra organiska material. Mögelsvampar bryter inte ner materialet de växer på som andra typer av svampar kan göra.

Det finns flera tusen olika arter av mögel. Den mest kända är förmodligen Penicillium notatum, som är mögelsvampen som gett namn till penicillin, som används för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier. Mögelsvamp används ofta för goda ändamål inom livsmedels- och läkemedelsindustrin.

Mögelsvampar förökar sig med hjälp av sporer. Sporerna finns utomhus i luften i medelstora mängder från maj till juni och igen från oktober till november och i stora mängder från augusti till september.

Mögelsporer kommer därför in i hemmet när du vädrar. Det är inte farligt, så länge huset städas med jämna mellanrum. Sporerna försvinner igen när damm torkas bort med en fuktig trasa och vid dammsugning. Oavsett vad kommer det alltid att finnas mögelsporer inomhus.

Så tar du bort mögel i ditt hem

Mögel kan ofta tvättas bort, men ibland måste man ta bort materialen där mögelsvampen växer och ersätta dem med nya. Det viktigaste är att du hittar orsaken till angreppet.

Kort sammanfattning

Mögel kan ofta tvättas bort, men i vissa fall måste de berörda materialen tas bort och bytas ut.

Det är viktigt att hitta och eliminera orsaken till mögel för att förhindra framtida angrepp.

Vid större angrepp rekommenderas att söka professionell hjälp för borttagning och undersökning av mögel.

När ska man ta bort mögel?

Det går inte att avgöra hur mycket mögel som är skadligt för hälsan. Det är väldigt olika hur känsliga människor är för svamparna. Det är långt ifrån alla som reagerar på mögel, och som därför är allergiska. Det är vanligare att vara allergisk mot pollen, djur eller dammkvalster än att vara allergisk mot mögel. Det beräknas vara 1–3 procent av befolkningen.

Mögelsvamp finns överallt i naturen och relativt få svenskar blir allergiska mot mögel.

Oavsett omfattningen av mögel bör du göra något omedelbart om:

Det finns boende som reagerar kraftigt på mögel

Du bör göra något så snart som möjligt om:

Du hittar mögeldrabbade områden som är större än 20 x 20 cm på ytor eller i några av strukturerna i anslutning till bostadsutrymmen. Detta gäller bl.a i vardagsrum, sovrum, kök, badrum och andra rum som används mycket, t ex källare som är inredda som hobbyrum mm.

Du hittar mögel på större ytor i krypgrunder under bostadsutrymmen, där det är möjligt att luft från krypgrunden kan tränga in i rummet.

Du hittar mögel i strukturer varifrån mögel eller sporer kan tränga in i bostadsutrymmen. Det är till exempel konstruktioner med invändig efterisolering där ångspärren inte är tät.

Du borde göra något, men det är inte så brådskande om:

Det är mindre än 1–3 kvadratmeter mögeltillväxt i rum där man bara vistas en kort stund. Det gäller vanligtvis i oanvända källarrum eller vinds- och takutrymmen.

Det kan vara bra att rengöra ordentligt efter att du har tagit bort ett mögelangrepp. På så sätt tar man bort så många svampsporer som möjligt från rummet eller rummen som har angripits. Det kommer alltid att finnas sporer i luften eftersom de även förekommer naturligt i luften utomhus, men du kan minimera antalet sporer inomhus genom att rengöra ordentligt.

Dammsug och tvätta möbler och golv noggrant. Kom ihåg att använda en dammsugare med HEPA-filter så att du inte sprider mögelsporer överallt.

Tvätta kläder, sängkläder och alla lösa textilier – t ex filtar och kuddar – som tål det. Du behöver inte tvätta i hög temperatur, en normal tvätt räcker för att döda sporer. Har du textilier som inte tål att tvättas kan du lämna in dem på kemtvätt.

Om du har papper, böcker eller liknande föremål som är angripna av mögel som du inte kan rengöra själv men som är viktiga att bevara, bör du söka professionell hjälp hos ett specialistföretag.

Vad ska du göra när du upptäcker ett stort mögelangrepp?

Om det är stora ytor med mögeltillväxt, eller om det luktar mögel, kan det vara bra att få bostaden noggrant besiktigad innan du gör något. Du måste identifiera de platser där det finns så mycket fukt att mögel kan växa. Annars riskerar du att lägga mycket pengar på att ta bort mögeltillväxten bara för att upptäcka att problemet återkommer efter en kort tid.

Innan du börjar ta bort mögeltillväxten bör du bl.a. undersöka följande:

Hur mycket mögel växer det i hemmet?

Var växer svamparna?

Vad är orsaken till mögeltillväxten?

Växer svamparna i eller alldeles intill bostadsutrymmen, eller växer de på platser där man inte kan komma i kontakt med dem eller deras sporer?

Finns det mögel i dolda strukturer?

Vilka arter av mögel växer i hemmet och hur skadliga är de?

Det kan vara bra att låta ett företag med expertis inom mögel göra denna undersökning. Du kan inte själv undersöka dolda strukturer för mögel.

Hälsofaran med mögel

Långt ifrån alla människor reagerar på de skadliga ämnena i mögel. De som reagerar kan dock få symtom som huvudvärk, koncentrationssvårigheter, irriterade ögon, allergier och astma.

Vilka hälsoproblem kan mögel orsaka?
Det är inte säkert att du blir sjuk eller ens reagerar på mögel, även om de finns i ditt hem. Det är stor skillnad på hur känsliga människor är för de ämnen som mögel utsöndrar. Ett fåtal personer kan bli mycket sjuka, medan de flesta inte reagerar alls. Reaktionerna på mögel uppstår ofta när man har varit utsatt för mögel under en längre tid.

 

Människor som reagerar på mögel upplever vanligtvis ett eller flera av följande symtom:

Huvudvärk
Trötthet
Koncentrationssvårigheter
Försämrat minne
Yrsel
Kliande ögon
Nästäppa
Heshet, rodnad och brännande hud.

Det finns ingen gräns för hur mycket mögel människor kan tolerera innan de utvecklar hälsoproblem. Det är väldigt olika hur lite eller hur mycket mögel som krävs innan människor reagerar på mögel. Studier visar dock att allergiker är mest känsliga för mögel. Dessutom är barn känsligare än vuxna, och kvinnor är känsligare än män.

Varför kan mögel vara farligt för hälsan?
Mögelsvamp frigör ämnen som vissa reagerar negativt på. Det gäller:

Mikropartiklar
Glukaner
Mykotoxiner (svampgifter)
Ämnen som ger mögellukt
Mikropartiklar
Mikropartiklar från mögelsvamp är de partiklar som allergiker reagerar på, och som därför också kan kallas allergener. Allergenerna i mögelsvamp är proteiner som härrör från mögelsvamparnas sporer. Det är inte så vanligt att man utvecklar en allergi mot mögel. Det är bara en liten andel av den svenska befolkningen som är allergisk mot mögel.

Men även andra allergiker kan besväras av mögel. Människor som är allergiska mot helt andra allergener, till exempel pollen, damm eller pälsdjur, kan också reagera på allergenerna i mögelsvamp. De kommer vanligtvis att upptäcka att deras allergiska symtom blir värre när de utsätts för mikropartiklar från mögel.

Glukaner
Glukaner är ämnen som finns i cellväggarna i mögel. Dessa ämnen kan orsaka irritation i ögon, näsa och övre luftvägar, trötthet, hosta och tryck över bröstet. Du behöver inte vara allergisk för att reagera på glukaner.

Mykotoxiner
Mykotoxiner är gifter som mögelsvamparna utsöndrar när de växer. Svamparna utsöndrar dessa ämnen för att hämma tillväxten av andra svampar och bakterier i närheten.

Generellt sett behövs det ganska stora mängder mykotoxiner innan de är skadliga för människors hälsa.

Mögellukt
Många mögelsvampar avger flyktiga organiska ämnen som luktar mögel eller jordigt. Mögellukt är därför ett tecken på att det växer mögel i hemmet, men lukten anses inte vara skadlig för hälsan i sig. Lukten kan hjälpa dig att ta reda på var i ditt hem mögelsvamparna växer.