+45 26 28 67 88 info@radon.email
aktiv-radon

Radonmätningsdosor – 60 dagar

240,00 SEK - 150,00 SEK

Bäst i test

Aktiv Radonanalys radonmätningsdosor har utsetts som bäst i test av det engelska Public Health. Det är bl.a, för att spårfilmen är mycket bredare än många andra produkter som finns på marknaden. Därmed får du ett mycket mer exakt mätresultat. Så observera hur bred spårfilmen är. Generellt är det så att om du ser en liten radonmätningsdosa kan du vara säker på att spårfilmen också är liten med mindre exakt resultat som följd. En mätdosa ska placeras ut per våningsplan för att mätningen ska bli godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och Swedac. Det är vår radonmätare.
Radonmätningsdosorna kan användas i såväl villa som lägenhet.

Radonmätningsdosor med spårfilm är den bästa och säkraste metoden för att mäta radon precist. Norges Stålevern rekommenderar att mätningarna utförs i alla rum som används på marknivå med markkontakt.

Nedan kan du se information om produktbeskrivningen, så att du kan välja rätt antal radonmätare och mätperiod.

Alla priser är inkl. frakt (inom 5 arbetsdagar)..

Volymrabatt:
2 st 240,00 kr per st
3 st 206,00 kr per st.
4 st 188,00 kr per st
5 st 168,00 kr per st
6 st 157,00 kr per st
7+ st 150,00 kr per st

I priset ingår:
Spårfilm som beställts
Registreringstabell
Frankerat returkuvert för att skicka in spårfilm
Analys i laboratoriet
Mätrapport som skickas direkt till dig

Produktbeskrivning

Hur mäter man?

Det är mycket enkelt – med dosorna mottar du en beskrivning av hur dosan ska placeras i ditt hem. När mätningen är klar skickas det frankerade svarskuvertet till laboratoriet och du mottar resultatet via e-post från laboratoriet.

Vad bör mätningen ligga på?

Enligt SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, ska bostadens årliga genomsnitt vara under 200 Bq/m3. De rekommenderar att man gör minst 2 mätningar i rum man vistas ofta i.  Det är viktigt för att beräkna ett årligt genomsnitt.

SSM uppskattar att cirka 65 000 bostäder har radonhalter över 200 Bq/m3. Här rekommenderar myndigheten tydligt att man vidtar åtgärder för att minska de höga halterna.

Hur många radonmätare bör du beställa?

Normalt bör du beställa minst 2 st för att kunna bedöma det årliga genomsnittet i ditt hem. Dessutom är det viktigt att mäta i de utrymmen som du ofta uppehåller dig i – ofta vardagsrum, sovrum och kontor.   Om du har en källare bör du också mäta där.

Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen när temperaturskillnaderna är störst mellan utomhus och inomhus och för att få det bästa resultatet bör mätningarna utföras över 2-3 månader.

Mätningsperiod 

Här kan du välja mellan 60 dagar (rekommenderas) och 7-14 dagars mätning

60 dagars mätning

Alla skandinaviska myndigheter rekommenderar åtminstone 60 dagar för mätning, med minst två radonmätare och under eldningssäsongen. Detta gör dem för att det ger den mest exakta bilden av om radon förekommer i bostaden.