+45 26 28 67 88 info@radon.email

Mät- och gränsvärden

 

 

Radon sporboks

Radonmätningbox – sett från framsidan och baksidan.

 

Radonkoncentrationen i hemmet kan endast upptäckas genom ett test. Att mäta radon är både enkelt och billigt.

Mätningen görs vanligtvis i åtminstone två rum. Man bör mäta i de rum där familjen tillbringar det mesta av sin tid, vanligtvis sovrum. Har hemmet mer än en våning rekommenderas det att du gör minst en mätning per våning. Mängden av radon i luften kan variera kraftigt från dag till dag. Därför bör man mäta över en längre tid, vanligen två månader. Sedan kan den genomsnittliga radondensiteten i hemmet räknas ut.

Våra radondosor använder sig av den effektiva spårfilmmetoden. Inuti dosorna finns en tunn film som påminner om den film som man tidigare använde i kameror.  När filmen exponeras för radon lämnas ett märke. När filmen senare ”framkallas” genom exponering för olika kemiska bad blir varje spår av radon tydligt och man kan göra en uträkning. Därmed kan luftens radonnivå beräknas.

Luftens radonhalt mäts i Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Siffran anger antalet radonatomer i en kubikmeter luft. Således betyder en mätning på 200 Bq/m3 att det finns 100 radonatomer i en kubikmeter av bostadens luft. Genomsnittet för svenska hem är 59 Bq/m3.

I Sverige är gränsvärdet satt till 200 Bq/m3. Luft med mätningar över denna nivå anses vara hälsofarligt att leva i. WHO rekommenderar därför att man inte använder byggnader med radonmätningar över denna nivå som bostäder.