+45 26 28 67 88 info@radon.email

Hälsorisker

Hälften av den strålning som svenskar utsätts för kommer från radon. När radon stiger från marken kan den tränga in i hemmet genom läckor i fundamentet eller konstruktionsfel. Gasen kan då att utsätta invånarna för skadlig strålning. Den genomsnittliga svensken spenderar 14 av dygnets timmar hemma och därför utsätts vi för den stora majoriteten av radonstrålning.  Radonstrålning kan inte tränga igenom huden men vid inandning sätter sig radonatomerna fast i lungorna och utsätter därmed lungorna för strålning.

Den specifika hälsorisken beror på gasens densitet. I Sverige är gränsvärdet för ett hushåll satt till 200 Bq/m3. Det uppskattas att en av tre svenska hushåll överstiger detta och 5 % av de svenska hemmen har en radonhalt på 200 Bq/m3.

Varje år dör 500 svenskar som ett resultat av radonstrålning Dessa dödsfall beror främst på lungcancer till följd av inandning av radon. Folkhälsomyndigheten uppskattar att 9 % av alla lungcancerfall orsakas av radonstrålning och är därmed den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. Dessutom har barn som växer upp i hem med hög radonhalt en ökad risk för utveckling av lymfom och leukemi. Varje år diagnostiseras 35-40 barn med leukemi. Det uppskattas att 3-4 av dessa beror på radonstråling.