+45 26 28 67 88 info@radon.email

Mögel är en svamp som förekommer naturligt både inomhus och utomhus. De förekommer i fuktig miljö och förökar sig genom att sprida sporer i luften.

Förekomst av mögel i ens omgivning är allvarligt

Det som gör mögel så dåligt är att det kan orsaka hudutslag, klåda, nästäppa samt påverka din koncentration och minne. Mögel kan också orsaka flera diffusa symptom såsom huvudvärk eller trötthet såväl som större risk för infektionssjukdomar. Du bör vara särskilt försiktig om du redan har astma, hösnuva eller allergier. Mögel skickar miljontals sporer i luften och halten är särskilt hög i slutet av sommaren och hösten. De sätter sin inomhus om de hittar en fuktig miljö. Det som gör det extra allvarligt inomhus är att halten av mögel blir så enorm och ofta leder till mycket allvarliga besvär för de som bor i bostaden.

Cirka 50-100 mögelarter angriper bostaden.

När möglet angriper

Mögelangrepp kan ha många färger och ses ofta som gröna, bruna, svarta eller vita fläckar som ofta har en luddig yta.

Den stora mängden sporer är en av orsakerna till allergiska reaktioner men inte den enda. Forskning har visat att mögel avger mikropartiklar som är mycket mindre än sporerna i storlek från 0,1 promille och neråt. De friges i stora mängder som är hundra gånger större än sporerna.

Gräs och mögel

Gräs och mögel har gemensamt att de måste ha samma växtförhållanden för att växa. Ett växtmedium samt tillräckligt med fukt. Mögel kan växa överallt i våra bostäder, så länge där finns fukt. Det innebär att det kan vara svårt att identifiera mögel, särskilt om den gömmer sig under tapeten, golven eller andra ställen där man inte omedelbart kan se den.

Vad bör göras om du har fått mögel?

Oavsett omfattningen angreppet bör du reagera omedelbart om personer i hushållet för en allvarlig allergisk reaktion.

Du bör också göra något om du registrerar

 områden på mer än 1 kvadratmeter.

Som sagt bör orsaken till mögelangreppet identifieras. Mögel växer bäst i ett relativt fuktigt klimat med över 70 % luftfuktighet. Så en mögelundersökning bör normalt innehålla:

1. Fuktmätning av bostaden
2. Genomgång av byggnad
3. Tagning av mögelprover
4. En rapport om hur man hanterar mögel

Det är också möjligt att hyra en professionell fuktmätare från Gann. Apparaten är enkel att använda och kostar endast 290:- inkl. moms för 24 timmars uthyrning.

ProClean-testet är ett mycket enkelt och snabbt test där du snabbt kan konstatera om proteiner eller andra mikroorganismer inklusive mögel finns på en viss yta.  På 5 minuter får du ett resultat på om det är mögel.

ProClean-testet används av många mögelexperter – särskilt som kontrollprov när ett område har behandlats för mögel.

ProClean mögeltest är det snabbaste mögeltestet på marknaden.

1. Rör snabbt vid området du vill undersöka med en bomullstuss. Efter att du dragit bomullspinnen över området sätter du tillbaka pinnen du sätter pinnen tillbaka i hölstret.

2. Knäck av toppen av plasthölstret och tryck. Vätskan strömmar nu ner till bomullspinnen.

3. Skaka behållaren, så har du ett resultat efter 2 minuter. Ju snabbare färgen ändras, desto större är sannolikheten för mögelpåväxt. ProClean-testet kan inte användas på luddiga områden eller mycket dammiga områden och är ett vägledande test.

Grön: Godkänd – inga anmärkning

Grå: Tvivelaktigt – mindre mängder protein – mögel närvarande

Ljuslila: Kritiskt oacceptabel mängd protein – mögel

Mörklila: Oacceptabel mängd protein – mögel

Se även instruktionsfilm här.

En enkel bruksanvisning på svenska medföljer som förklarar hur du använder ProClean-testet.

Priser och beställningslänk:

1 st 142 kr inkl. moms och frakt

2 st 207 kr inkl. moms och frakt

3 st 282 kr inkl. moms och frakt

4 st 357 kr inkl. moms och frakt

5 st 407 kr inkl. moms och frakt

Om du vill beställa mer än fem mögeltest kan du skriva till oss för ett bra erbjudande.

Beställ ett mögeltest längst upp.

Om ProClean-testet visar att mögel finns och det är svårt att rengöra området rekommenderar vi ett mer avancerat mögeltest som mer precist kan mäta mögelpåväxten. Kontakta oss på kontaktformulär att höra om dina alternativ.

Settle Plate mögeltest

Misstänker du gömda mögelkolonier kan ett enkelt petriskålprov avslöja om du har mögel i din bostad.  Petri-testet hetter Settle Plate mögeltest och kan användas på områden på ca 40 m2. Är området större än detta bör flera Settle Plate-tester användas. Testet är mycket enkelt att använda. Du mottar en petriskål med kort informativ manual. Testet ska stå utomhus i en timme – utan lock. Därefter sätts locket på och inom fyra dagar kan du räkna antalet svampkolonier. 0-3 kolonier betyder ingen förekomst av mögel. 4-6 mögelkolonier innebär att det sannolikt inte finns mögel – men återigen bör du överväga om du inte behöver göra ytterligare undersökningar för att vara helt säker. Mer än 7 mögelkolonier betyder att du med stor sannolikhet har fått mögel och bör kontakta oss för ytterligare undersökningar.

1 st Settle Plate mögellufttest 272 kr inkl. moms och frakt.

2 st Settle Plate mögellufttest 472 kr inkl. moms och frakt.

3 st Settle Plate mögellufttest 657 kr inkl. moms och frakt.

4 st Settle Plate mögellufttest 807 kr inkl. moms och frakt.

Vid flera tester kostar det 202 kr extra per test.

Testet bör användas inom 5 dagar efter mottagandet.

Vi har även ett mer avancerat mögellufttest som med hjälp av dammprov ger ett ännu mer precist resultat av angreppets omfång och mögelsort. Ett sådant test kostar 952 kr inkl. moms och frakt. Du kan kontakta oss på kontaktformulär