+45 26 28 67 88 info@radon.email

Daginstitutioner, skoler mv.

Eksisterende byggeri

Energistyrelsen har udarbejdet en række anbefalinger om, hvordan for højt radon niveau i daginstitutioner bør undgås. Styrelsen anbefaler, at der iværksættes en række enkle og billige forbedringer, så at radon niveauet er mellem 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3. I samme forbindelse er det vigtigt, at der ikke findes skimmelsvamp på institutionerne, da det giver mange alvorlige bivirkninger såsom hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt m.v. Hvis er du allergisk over for skimmelsvamp, får du typisk et af følgende symptomer; høfeber, astma, øjenkatar eller eksem.

Vigtigste råd er

1. Ventilation og udluftning

– Ventilation gennem vinduer og døre
– Naturlig ventilation gennem aftrækskanaler
– Mekanisk udsugning og indblæsning

2. Tætning af boligen

– Du skal sørge for, at der ikke er sprækker og andet, der gør, at radon kan trænge ind. Hvis boligen er tæt, kan radon   ikke trænge ind.

3. Radonsug

– Et radonsug etableres ved at skabe et undertryk