+45 26 28 67 88 info@radon.email

Skal du købe hus/lejlighed eller evt. bygge nyt?

Er du i færd med at købe ny bolig  – husk at måle radon indholdet inden det endelige køb.

Hvorfor?

At udbedre en eksisterende bolig for radon kan være en bekostelig affære, og en omkostning som er vigtig at få med, når der forhandles pris på jeres nye bolig.

Derfor er forseglede radonmålere den bedste løsning, for med dem kan I være sikre på, at radonmålerne ikke flyttes i løbet af måleperioden.

Aktiv Radon Analyse yder gratis rådgivning om, hvorledes I kan gribe radon målingen an afhængig af den bolig, som I nu har i kikkerten. Vi sætter også gerne måleboksene op efter nærmere aftale med sælger eller ejendomsmægler. Tilbud gives på det.

Er du ved at bygge ny bolig

Så få indføjet i kontrakten på jeres nye bolig, at den skal ligge under de anbefalede grænser af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på baggrund af en anbefaling fra WHO og de nordiske strålemyndigheder skærpet den radonværdi, som din bolig bør ligge under til 100 Bq/m3. Det er grænsen for alt nybyggeri.

Af Bygningsreglementet fastsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen BR10 pkt. 6.3.3.2 stk. 2 fremgår det således tydeligt

“Bygningen skal udføres så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3”

Problemet med denne bestemmelse er, at du som køber af boligen selv skal følge op på og få indføjet i kontrakten, at det anbefalede radonindhold skal overholdes. Kontakt os for rådgivning. Vi hjælper gerne med

  • Rådgivning om udformning af klausul i entreprise kontrakten, der sikrer dig en bolig, som I kan føle jer tryg i.
  • Evt. rådgivning om selve projekteringen af jeres byggeri.