+45 26 28 67 88 info@radon.email

Et godt indeklima giver et godt arbejdsmiljø og livskvalitet

Mange oplever forringet livskvalitet i hverdagen på grund af dårlig luft i hjemmet og på arbejdspladsen.

Skadelige partikler fra eksempelvis rygning, brændeovn og skimmelsvamp giver gener og egentlige helbredsproblemer. Et dårligt indeklima i de rum, som vi færdes i påvirker vores arbejdsevne og koncentration og ikke mindst livskvalitet.

Her kan MAC500 være en stor hjælp, den unikke, patenterede lampe virker ved sit ultraviolette lys – UV-C lys, der fjerner de skadelige luftbårne mikroorganismer gennem den ozon, som UV-C lyset danner. Ozon er en del af den naturlige balance i sund luft, hvor det er med til at nedbryde uønskede stoffer, lugte og mikroorganismer, men der må kun være en ganske lille koncentration. Efter ozon har reageret på organiske substanser, vender denne tilbage til oprindelige form.

Vejrtrækningsproblemer på grund af kol, astma, allergi og bronkitis kan lettes betydeligt ved brug af MAC500 luftrenser.

MAC500 er lille og handy og derfor let at tage med sig, både rundt i boligen og når man skal ud. Den må køre 24 timer. Mac500 er en god investering i livskvalitet og sundhed. MAC500
er let at installere og skal placeres højt i rummet på en hylde eller reol.

Alle kan have gavn af en luftrenser, der forbedrer indeklimaet i både ældre og nye byggerier.

Pris kr. 4363,00 inkl. moms

MAC500 giver nedsat sygefravær på arbejdspladsen!

En videnskablig undersøgelse i Canada har påvist en effekt af UV-C teknologien bag MAC 500. 771 medarbejdere
var med i undersøgelse, som blev offentliggjort i The Lancet Vol. 362

Konklusionen var klar

  • En entydig påvist reduktion i sygefravær på helt op til op til 40%
  • En daglig stigning i produktiviteten på helt op til 10%
  • En kopi af artiklen kan rekvireres, hvis det ønskes.

MAC500 kommer med overalt

MAC500 kan forbedrer indeklimaet overalt, hvor mennersker har deres daglige gang. MAC500 fjerner bakterier, vira og svampesporer og holder generelt luften frisk og ren.

Mac500 fjerner luftgener

Mac500 løser dine luftgener og fjerner dem uden brug af kemikaler. Vi løser dine lugtgener permanent og lugten vender ikke tilbage medmindre forureningskilden er til stede. Bemærk også at MAC500 fjerner også lugt som sidder i gardiner, vægge, tæpper eller lignende.

MAC500 kan være en stor hjælp for mennesker med KOL

MAC500 renser luften og gør det dermed det nemmere for KOL ramte at trække vejret. MAC500 gør dermed dagligdagen nemmere for KOL patienter.

Når man er udfordret af astma, allergier, KOL er et rent og friskt indeklima af afgørende betydning. Grundig udluftning kan gøre meget men er ofte ikke nok. En luftrenser sørger derimod for hele tiden at rense luften og fjerne uønskede partikler.

Mange KOL patienter har stor glæde af en MAC500
Vi ved, at rigtig mange har stor glæde af vores MAC500. De har det bedre, klare meget mere i hverdagen, og de bruger mindre medicin. De har det kort sagt bedre.

Du kan prøve luftrenseren i 14 dage helt uforpligtende. Blot kontakt os på 262867788 eller klik her.