+45 26 28 67 88 info@radon.email

Hvad er Radon?

radon

Hvad er radon

Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart. Det er et grundstof med forkortelsen RN og er nr. 86 i det periodiske system. Radon er en af de såkaldte ’ædelgasser’, der betegner, at den ikke reagerer med andre luftarter. Radon har ingen farve og kan ikke lugtes. Den opstår i jordens undergrund, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Derefter siver det op til overfladen. På overfladen hænger radon tæt til jorden, da den er tungere end luft. Her nedbrydes den langsomt over flere dage.

Under nedbrydningen udsender radon stråling, der er skadelig for levende væv og derved øger risikoen for at udvikle kræft.

Alle hjem indeholder en vis mængde radon, men for hvert tredje hjem er koncentrationen af radon i luften så høj, at den er sundhedsskadelig.

Radon er også ret opløseligt i vand og organiske opløsningsmidler. Selvom reaktion med andre forbindelser er forholdsvis sjældne, er det ikke helt indifferent og danner stabile molekyler med stærkt elektronegative materialer. Radon betragtes som en ædelgas, der forekommer i flere isotope former. Kun to er fundet i væsentlige koncentrationer i det menneskelige miljø: radon-222, og radon-220. Det er radon-222, som lettest forekommer i miljøet. Atmosfæriske udgivelser af radon-222 resulterer i dannelsen af nedbrydningsprodukter, der er radioisotoper af tungmetaller (polonium, bly, bismuth) og hurtigt tillægger andre luftbårne materialer såsom støv og andre materialer, der letter indånding.

Eksponering: De primæreveje for menneskers potentielle eksponering for radon er indånding og indtagelse. Radon i jorden, grundvand eller byggematerialer trænger ind arbejds- og leverum og opløses der. Selv høje koncentrationer af radon i grundvand kan bidrage til radon eksponering gennem indtagelse. Indånding af radon frigivet fra vandet er normalt vigtigere.