+45 26 28 67 88 info@radon.email

Måling og grænseværdier

Radon sporboks

Radon måleboks – set fra forsiden og bagsiden.

 

Radonkoncentrationen i boligen kan kun påvises ved en måling. At få foretaget en måling er både let og billigt.

Målingen foretages som regel i minimum to rum. Man bør måle i de rum hvor familien tilbringer størstedelen af deres tid, som regel soveværelserne. Har boligen mere end en etage anbefales det at man får foretaget minimum en måling pr etage. Mængden af radon i luften kan variere meget fra dag til dag. Derfor bør en måling foretages over en længere periode, typisk to måneder. Derefter kan radontæthed i boligens gennemsnitligt udregnes.

Vores radonbokse baserer sig på den effektive sporfilmsmetode. Inde i boksen er en tynd film, der minder om den type film, som man brugte i kameraer. Når filmen udsættes for radon efterlades der et mærke. Når filmen senere ’fremkaldes’ ved at udsætte den for forskellige kemiske bade bliver hvert radonspor tydeligt og en optælling kan foretages. Derved kan luftens radonniveau udregnes.

Luftens radonkoncentration opgøres i Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Tallet angiver, hvor mange radonatomer der er i en kubikmeter luft. Således vil en måling lydende 100 Bq/m3 betyde, at der er 100 radonatomer i en kubikmeter af boligens luft. Gennemsnittet for danske boliger ligger på 59 Bq/m3.

I Danmark er grænseværdien sat til 100 Bq/m3. Luft med målinger over dette niveau anses for, at være sundhedsskadelige at opholde sig i. WHO anbefaler derfor, at man ikke benytter bygninger med radonmålinger over dette niveau som boliger.

Læs også Jyllnds-Postens artikel om dette – klik på linket